VIP 图书出版合同(自费)

2023-09-18 | 阅读 : 395 | 下载量 :4 投诉 0  

图书出版合同(自费)

  

 

 订立合同双方: 

                      ,出版社,以下简称甲方; 

                      ,以下简称乙方。 

 

 甲乙双方经协商一致,订立本合同,共同信守执行。 

 

 第一条 甲方同意将乙方的《                    》书稿列入甲方         年自费出版计划。 

 

 第二条 乙方在                     日前将完整的书稿交付甲方,并保证书稿质量,文责自负。 

阅读全文

(想阅读完全部内容,您需要支付¥5元)

(温馨提示:VIP免费使用全站内容!)


阅读量: 395 下载量:4 收藏: 36

分享:

微信扫一扫在手机阅读、分享本文

  推荐阅读

  文章排行

    二维码

    1. 微信订阅号

    2. 联系客服